NEWSTICKER

Perempuan dalam Islam (2)

12 February 2022 13:44

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, begitupun sebaliknya. Bagaimana pandangan Islam dan dalam konteks sejarah dan bagaimana posisi perempuan dalam ajaran Islam?