NEWSTICKER

Perempuan dalam Islam (1)

12 February 2022 13:43

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, begitupun sebaliknya. Bagaimana pandangan Islam dan dalam konteks sejarah dan bagaimana posisi perempuan dalam ajaran Islam?