NEWSTICKER

Perempuan dalam Islam (3)

12 February 2022 13:46

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, begitupun sebaliknya. Bagaimana pandangan Islam dan dalam konteks sejarah dan posisi perempuan dalam ajaran Islam?